Nadace orientačního běhu a ČSOS nám přispějí na činnost.

Nadace Orientačního běhu nám na základě vyhodnocení podaných žádostí přidělila nadační příspěvky ve výši 34 tisíc Kč pro žákovskou část (Sportovní centru dětí) a ve výši 39 tisíc Kč Sportovnímu centru mládeže (skupina dorostu). Dále bylo rozhodnuto o rozdělení příspěvků na činnost TSM, naše TSM obdrží částku 101 tisíc Kč (částka je určena výhradně pro podporu dorostu a juniorů, kteří byli na základě testování do TSM zařazeni). Teď nezbývá, než pokračovat v zimní přípravě a natrénované doladit na našich akcích a vše potom prodat na závodech v roce 2018.