Schůzka - práce s talentovanou mládeží

V sobotu 16.5. po skončení závodu KSH (cca 15:30) se na shromaždišti uskuteční schůzka zástupců oddílů a trenérů k tématu "Práce s talentovanou mládeží".

Jsou zvaní všichni, kdo se chtějí na práci s mládeží v oblasti podílet. Více informací jste dostali v mailech.