Prováděcí pokyny 2020

k soutěžím Západočeské oblasti OB

STK Západočeské oblasti v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOS a soutěžním řádem Západočeské oblasti OB vydává pro rok 2020 tyto prováděcí pokyny.

únor 2020
Platnost od 1. 3. 2020

Obsah

  1. Mistrovské soutěže
  2. Dlouhodobé soutěže
  3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Přebor a Veteraniáda Západočeské oblasti na krátké trati

termín a pořadatel: 4. 4. 2020 KRL
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
na Veteraniádu ČR postupuje v kategoriích H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
pořádající oddíl v propozicích závodu uvede, že se jedná o závod Veteraniády západočeské oblasti, závodní kategorie budou vypsány v souladu s bodem 9.1. Soutěžního řádu oblasti a výsledky pro potřebu postupu na Veteraniádu ČR na krátké trati budou vygenerovány z výsledků závodu (např. pro D45 a D50 z výsledků D45 a pod.)

1.2 Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu

termín a pořadatel: 18. 4. 2020 VPM
oblastní přebor je pořádán v rámci MČR v nočním orientačním běhu
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu
přeborníci oblasti a výsledky budou určeny z výsledků celostátního závodu
oblastní přebor bude vypsán pouze pro kategorie HD16-HD21

1.3 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu ve sprintu

termín a pořadatel: 1. 5. 2020 MLA
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
pořadatel z důvodu postupu na MČR ve sprintu zveřejní výsledky přeboru v systému ORIS 1.5.2020

1.4 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu štafet

termín a pořadatel: 9. 5. 2020 SJI
oblastní přebor je pořádán v rámci závodu Českého poháru štafet
startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu Českého poháru štafet - pořadatel SJI
na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
přeborníci oblasti a výsledky budou určeny z výsledků celostátního závodu, vyhlášení bude provedeno při oblastním přeboru na klasické trati (23.5.2020-BSO)
kromě postupových kategoríí nebudou vypsány žádné další kategorie (HD12, HD14, HD105 a HD135)

1.5 Přebor Západočeské oblasti na klasické trati

termín a pořadatel: 23. 5. 2020 BSO
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
na Veteraniádu ČR postupuje v kategoriích H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
pořádající oddíl v propozicích závodu uvede, že se jedná o závod Veteraniády západočeské oblasti, závodní kategorie budou vypsány v souladu s bodem 9.1. Soutěžního řádu oblasti a výsledky pro potřebu postupu na Veteraniádu ČR na krátké trati budou vygenerovány z výsledků závodu (např. pro D45 a D50 z výsledků D45 a pod.)

1.6 Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati

Pro rok 2020 nebyl závod vypsán.

1.7 Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev

Pro rok 2020 nebyl závod vypsán.    

2. Dlouhodobé soutěže

V roce 2020 jsou vypsány 3 samostatné žebříčky:  Západočeský žebříček mládeže - jaro 2020, Západočeský žebříček dospělých - jaro 2020, Západočeský žebříček - podzim 2020.

2.1 Závody zařazené do hodnocení Západočeského žebříčku mládeže - jaro 2020
pořadí datum pořadatel
1.OŽ 4.4.2020 KRL
2.OŽ 5.4.2020 KRL
3.OŽ 19.4.2020 VPM
4.OŽ 25.4.2020 MAS
5.OŽ 26.4.2020 MAS
6.OŽ 2.5.2020 MLA
7.OŽ 3.5.2020 MLA
8.OŽ 23.5.2020 BSO
9.OŽ 24.5.2020 BSO
10.OŽ 20.6.2020 OPI
11.OŽ 21.6.2020 OPI

 

2.1.1

Do Západočeského žebříčku mládeže - Jaro 2020 se do celkového hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 6 závodech pro všechny kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
Výpočet žebříčku všech kategorií a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě tohoto žebříčku.

 

2.2 Závody zařazené do hodnocení Západočeského žebříčku dospělých - jaro 2020
pořadí datum pořadatel
1.OŽ 4.4.2020 KRL
2.OŽ 5.4.2020 KRL
3.OŽ 19.4.2020 VPM
4.OŽ 25.4.2020 MAS
5.OŽ 26.4.2020 MAS
6.OŽ 2.5.2020 MLA
7.OŽ 3.5.2020 MLA
8.OŽ 23.5.2020 BSO
9.OŽ 24.5.2020 BSO

 

2.2.1

Do Západočeského žebříčku dospělých - Jaro 2020 se do celkového hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 6 závodech pro všechny kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě tohoto žebříčku.

 

2.2 Závody zařazené do hodnocení Západočeského žebříčku - podzim 2020
pořadí datum pořadatel
1.OŽ 29.8.2020 ONO+NEK
2.OŽ 30.8.2020 ONO+NEK
3.OŽ 3.10.2020 VPM
4.OŽ 4.10.2020 LPM
5.OŽ 17.10.2020 PVD
6.OŽ 25.10.2020 DKL

 

2.2.1

Do Západočeského žebříčku - Podzim 2020 se do celkového hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných ve 4 závodech pro všechny kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
Výpočet žebříčku všech kategorií a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným  klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě tohoto žebříčku.

2.3 Sprintový žebříček ZČO

Pro rok 2020 nebyl vypsán.

 

3. Obecná ustanovení

3.1

a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod všech Západočeských žebříčků v roce 2020 i závodů oblastních přeborů 2020 nezařazených do žebříčků, byl stanoven

žactvo 60,-Kč
ostatní věkové kategorie 90,-Kč
max. částka za půjčení Si čipu 40,-Kč
příchozí, trénink. kategorie dle pořadatele

b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOS stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Zvýšený vklad se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu Západočeské oblasti a stejné kategorie (tzv. změna jména).
e) Pokud je závod OŽ současně zařazen do kalendáře vícedenních závodů v OB pro rok 2020, případně je na závod použita nová mapa, mohou být vklady uvedené pod bodem 3.1.a) zvýšeny vždy o 10,-Kč.
f) Ve výši vkladu je zahrnut i odvod ve výši 10,-Kč za každého startujícího závodníka za použití SI soupravy.

3.2

Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví maximálně jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1. Ve výši vkladu se neuplatní případné zvýšení dle bodu 3.1.e).

3.3

Na závodech zařazených do OŽ, ale pořádaných pořadateli mimo Západočeskou oblast, případně pořádaných v rámci závodů vyšší kategorie (Žebříček A, B, Český pohár štafet apod.) se platí vklad dle propozic závodu.

3.4

Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly Západočeské oblasti, které pořádají závody zařazené do soutěží Západočeský žebříček mládeže - jaro 2020, Západočeský žebříček dospělých - jaro 2020 a Západočeský žebříček - podzim 2020 nebo závod Přeboru Západočeské oblasti.

3.5

a) Pořadatel pro přihlášky je povinnen využít svazový informační systém ORIS.
b) Pořadatel je povinen zveřejnit rozpis závodu min. 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu musí být v souladu s Pravidly orientačního běhu, Soutěžním řádem Západočeské oblasti a těmito Prováděcími pokyny.
Zveřejnění rozpisu závodu se rozumí zadání vyžadovaných informací v systému ORIS a vložení rozpisu nebo odkazu na rozpis v IS ORIS. Rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) je nepovinné - možno využít hromadné emailové adresy zapadnicechy#orientacnibeh.cz
c) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ nebo Sprintového žebříčku ZČO a veřejných závodů jsou povini publikovat výsledky a protokol ze závodu závodu do 24 hodin do databáze výsledků IS ORIS.
Případné opravy výsledků zadat neprodleně tamtéž.
Výpočet bodů do rankingu v kategoriích HD (20),21 se provádí z výsledků poblikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu kheil#email.cz. Výpočet bodů do oblastního žebříčku se provádí z výsledků publikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu michalcovi.tc#tiscali.cz.
d) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ jsou povini zaslat tratě závodu a požadované soubory do 3 dnů správci webu http://www.obpostupy.cz nebo na jiný obdobný web a odkaz zveřejnit v ORISu

3.6

Pořádající oddíl (klub) je povinen dodržet povinnosti při využívání západočeské SI sady, pečlivě ji předávat a vyplněné protokoly zasílat správci sady. Více informací na http://lpm.zcu.cz/si-sada/.

3.7

Odvody za použití SI soupravy provádí pořadatel dle pravidel pro používání SI soupravy - 10,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině po odečtení závodníků z vlastního klubu, maximální výše odvodu je 1500,- Kč za jeden závod.
Pořadatel je povinnen do 5 dnů zaslat správci SI sady V. Bohuslavovi ml., email:vbohuslav#centrum.cz podklady k vystavení faktury za použití SI sady - email musí obsahovat fakturační údaje (název, IČ, sídlo) a částku k zaplacení.

3.8

Pořadatelům závodů Západočeské oblasti se doporučuje vypsat kategoii po začátečníky a tréninkové kategorie podle pracovní vezre dokumentu Rady pro podporu inovací ( http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/Trate%20pro%20verejnost%2... ) včetně tratí ULTIMATE. Minimálně jsou pořadatelé povinni vypsat tratě  fáborkovanou označenou TF a lehkou ("zelenou") a trať T1 (obtížnost H10). Tratě T lze absolvovat s doprovodem. Tratě ULTIMATE nemusí být zvláštní trať, ale na žádost závodníka pořadatel příslušnou trať pro jeho kategorii vytiskne neúplnou mapu. Vypsání dalších tratí pro začátečníky a příchozí je na vůli pořadatele. 

3.9

V rámci vypsaných oblastních přeborů oblasti budou rozdávány medaile, které pořádající obdrží od předsedy oblasti, a to pro následující kategorie:
- přebor ve sprintu, krátké trati a klasické trati : H+D  10, 12, 14, 16, 18, 20, 21
- přebor v nočním orientačním běhu - H+D  16, 18, 20, 21