Jarní Doksy (v zimním kabátu) za námi.

Letošní "jarní" nám ukázalo, že stále přírodě neporučíme. Výhled počasí stále víc ukazoval, že LOBácká sezona asi skončila předčasně. Ještě v pátek při příjezdu sem tam něco prolítlo, na nočním tréninku byla na zemi už bílá vrstva, která na jedné straně napovídala stopami kudy tudy, ale zase ztěžovala rozlišení cest a pěšin při kolmých nábězích. Nakonec byla původní koncepce tréninku změněna na free order, nejen kvůli sněhu, ale i pro větší délku připravených tratí a počasí. Původní mapa zde, trénink probíhal v omezeném prostoru bez použití nejvzdálenějších kontrol.

V sobotu ráno jsme zjistili, že sněhu připadlo, na trénink sprintu formou mapových úseků to vliv nemělo - mapa a postupy v článku od Jirky Valeše níž. Polední vrstevnicovka (pro méně zkušené doplněná porosty) prověřila i schopnost pozornosti a soustředění se, když někteří se nechali svést falešnými stopami našláplými roznašeči. Současně se ukázaly chyby při zvládnutí běhu ve směru, kdy při běhu na záchytnou linii (například hřbet s kontrolou) je nutné směr kontrolovat a vědět, zda jsme naběhli doprava nebo doleva od kontroly. Běh na náhodu je potom o tom, že dohledání kontroly provádíme po linii na opačnou stranu než máme. Mapa i postupy opět v článku Jirky Valeše.

Poslední sobotní trénink z dílny Fandy Kolovského nabídl královský survival v kopcích za Máchovým jezerem. Obtížnost kopců byla ještě znásobena klouzáním v prudkých svazích, nakonec byli všichni opozdilci z prostoru vyčesáni sběračem a stavitelem, který v posledním postupu rušil postupy na závěrečnou horskou "sběrku" na Malém Borném. Mapa a postupy opět v příspěvku Jirky Valeše.

Nedělní blok jsme museli pozměnit, když bájné štafety Pekkomilla byly v sobotu večer pořadatelem zrušeny z důvodu počasí. Proběhl připravený trénink middlu okolo Borného -mapa- a před pozdním obědem následoval náhradní trénink, běh za vodiči, který jsme zvolil i s ohledem na sníh v lese tak, aby si všichni zamapovali a nevyužívali slepě různé stopy našlapané případnými předběžci.

Samozřejmě nechyběla trochu teorie při rozborech postupů a přehledem prostorů hlavních závodů jara 2018.

Užili si to určitě všichni. A protože ti mladší tentokrát své zážitky něchtěli ventilovat, zbylo to na starších. Tak nakonec ještě odkaz na web MLOKu www.mlok.wz.cz a foto www.mlokmla.rajce.idnes.cz/brezen_2018_Doksy%2C_soustredni_dorostu , vše od Pepy Miloty. 

Karel Hynek Mácha by to asi nepřežil ...........

Článek pro: