Nedělní Vary - pokyny pro dorost

Nocleh: Na zemi ve vlastních spacácích na gymnáziu v Karlových Varech společně s žáky. Podle tabulky.

Sobotní večeře: V sobotu bude společná večeře v místě ubytování. Podle tabulky. Je potřeba mít vlastní misku a lžíci/příbor. Také si vemte hrnek na čaj k snídani. Kromě večeře všechno jídlo mějte vlastní.

Nedělní ráno - sprintové volby postupů - lázeňské centrum Varů 1 : 4 000

  • parametry (vzdušně) - delší 3.4 km, kratší 2.4 km
  • mapa: zjednodušená (přebarvené openstreetmap) + doplněné vrstevnice z laserscanu E = 5 m)
  • cíl: volit správně nejrychlejší postupy v závislosti na vzdálenosti i převýšení
  • start tréninku cca 8:30 (bude upřesněno)

Nedělní druhá fáze - vrstevnicovka Kozí hřbety 1 : 10 000

  • parametry: delší 7.9 km, kratší 6.2 km (možnosti zkrátit)
  • mapa: vygenerované vrstevnice z laserscanu, E = 5 m, severojižní čáry
  • cíl: potrénování čtení vrstevnic / vrstevnicových tvarů, držení směru, odhadu vzdálenosti
  • start tréninku cca 12:00 (bude upřesněno)

 

místa startů (sprint, vrstevnicovka), parkování vrstevnicovka  

Článek pro: